Krybdyr som kæledyr

Krybdyr bliver aldrig tamme på samme måde som f.eks hunde, marsvin og undulater, men det kan alligevel være rigtig spændende at have dem som hobbydyr.

Både skildpadder, slanger, krokodiller og øgler er krybdyr, og selv om de er meget forskellige, har de også en del tilfælles.

 

Æg og fødsler

Næsten alle krybdyr lægger æg, men hos nogle slanger klækker æggene inden de bliver lagt, og så kravler ungerne selv ud – næsten lige som en rigtig fødsel. Hos den danske hugorm og den sydamerikanske boaslange foregår det feks på den måde.

Æg fra skildpadder og krokodiller er hårde og minder om fugleæg, mens slangernes og øglernes æg er bløde og mere læderagtige.

 

Krybdyr mangler termostat

Alle krybdyr er vekselvarme . Deres kropstemperatur veksler med omgivelserne, og de må kravle i skygge, hvis de har det for varmt eller ud i solen hvis det bliver for koldt. Derfor skal et krybdyr i et terrarie altid have et sted, hvor det kan blive varmet op, og et sted hvor det kan køle ned.

 

Skællet hud og ham

Som I sikkert ved, har krybdyr skæl i stedet for pels og fjer. Skællene er lavet af det samme som negle og dit hår – et stof der hedder keratin.

Ligesom menneskets hud udskiftes, så skifterne krybdyr også ham. Hammen er det yderste tynde hudlag, og slangerne skifter hele hammen på en gang, mens andre krybdyr skifter den i mindre stykker – lidt som når vi skaller om sommeren.

Skildpaddesprog for begyndere

En skildpadde truer

En skildpadde truer

Jo bedre du kan forstå din skildpaddes adfærd, jo sjovere er det at have den som kæledyr. Det bliver også nemmere at hjælpe skildpadden, hvis den bliver syg, er klar til at få unger eller måske har for lidt plads.

Mælkebøttedetektiv med gode sanser
Skildpadden har en rigtig god lugtesans, der især bruges i forbindelse med fødesøgning, men selvfølgelig også når den skal finde en mage.
Sumpskildpadder kan for eksempel sagtens finde føde under vand, selvom vandet er grumset, netop på grund af den gode lugtesans.

Også synet er godt hos skildpadderne, og skildpaddeforskere har fundet ud af, at gul er en meget populær farve hos landskildpadderne. Det skyldes, at en af skildpaddernes livretter netop er bestemte gule blomster. Du kan selv lave et lille forsøg, hvor din skildpadde kan vælge mellem at spise en mælkebøtteblomst og bladene fra mælkebøtten – se hvad den vælger.

Man ved ikke så meget om skildpaddens høresans, og det er ikke en af dens vigtigste sanser. Dog har man fundet ud af, at det især er de dybe toner, skildpadden kan høre.

[Read more…]